REZULTATI DR@AVNEGA PRVENSTVA V [PRINTU IN 3. TEKME ZA SOL

DR@AVNO PRVENSTVO V [PRINTU, hkrati {teje za SOL
Kategorija MLADINKE
1. Nina Babi~      OK Azimut    35.12
2. Polona Volk     OK Azimut    53.55
3. Nina Brus      OK Azimut    55.21
4. Lea Oprav`      OK Bre`ice   55.55
5. Lea Hladky      OK Tivoli    57.56
6. Mateja Likar     OK Azimut    63.58

Kategorija ^LANICE
1. Lena Marion     OK Tivoli    25.19
2. Anica Hribar     OK Bre`ice   27.48
3. Judit Allwinger   Mariborski OK  28.14  (ne {teje za DP)
4. Irena Bravc     Mariborski OK  33.56
5. Magda Debeljak    Sokol Moste   43.31
6. Alenka [karabot   Maroborski OK  47.53
7. Mojca Fo{ki     OK Sl.Gradec  55.59
8. Martina Kete     OK Sl.Gradec  57.20
9. Polona Zupan             66.13
10.Mateja Kete     OK Sl.Gradec  91.00
11.Maru{a Debeljak           98.00

Kategorija MLADINCI
1. Klemen ^ade`     [kofjelo{ki OK 25.37
2. Simon Miklav~i~   OK Azimut    25.39
3. Matja` Ker~mar    OK Azimut    27.06
4. Valentin Er`en    OK Azimut    30.16
5. Andra` Hribar    OK Bre`ice   31.38
6. Matej Sedej     OK Azimut    37.53
7. Milo{ Sterle     [kofjelo{ki OK 38.12
8. Leon Pisk      OK Azimut    42.28
9. Ga{per Mo~nik    OK Azimut    45.36
10.Matej Peternelj   OK Azimut    49.43

Kategorija ^LANI    
1. Boris Bauman     Mariborski OK  23.30
2. Gregor Anderluh   [kofjelo{ki OK 23.31
3. Uro{ Petrovi~    OK Sl.Gradec  25.04
4. Herwig Allwinger   Mariborski OK  25.21  (ne {teje za DP)
5. Daniel Lebar     [kofjelo{ki OK 25.47
6. Aljo{a Primo`i~   OK Azimut    27.31
7. Du{an Petrovi~    OK Sl.Gradec  27.43
8. Ale{ Poljan{ek    OK Azimut    28.24
9. Jo`e Svr`njak    OK 710     30.13
10.Emil Kacin      OK Azimut    30.50
11.Kre{o Kereste{    OK Tivoli    30.57
12.Silvij Mo~nik    OK Azimut    32.06
13.Ale{ Bor{tnik    OK Tivoli    33.06
14.Jani Primo`i~    OK Azimut    33.40
15.Jo`ko Jazbar     OK Azimut    33.44
16.@eljko [alamun    Sokol Moste   35.24 
17.Mladen Miheli~    Sokol Moste   36.23
18.Ga{per Florjan~i~  OK Tivoli    37.11
19.Damjan ^elik     OK Azimut    39.23
20.Ale{ Zupan              39.51
21.Igor Bon~ina     OK Azimut    42.43
22.Frenk [penko     Sokol Moste   49.53
23.Grega Leskov{ek   OK Tivoli    63.27
24.Valter Fo{ki     OK Sl.Gradec  67.26
25.Dalibor Radovan   OK Sl.Gradec  67.36

SAMO 3. TEKMA SOL, ne {teje za DP    

Kategorija @14
1. Petra Strnad     [kofjelo{ki OK 16.05
2. Anja Petrov~i~    OK Azimut    54.36
3. Sara Uneti~     OK Bre`ice   58.33
4. Nina Zidar      OK Bre`ice   62.13

Kategorija M14
1. Rok Mo~nik      OK Azimut    23.47
2. Matej Arhar     Sokol Moste   24.35
3. Sini{a Urban     Sokol Moste   33.46
4. Jaka Piltaver    OK Bre`ice   42.02

Kategorija M35
1. Stane Strnad     [kofjelo{ki OK 21.24
2. Maks @itko      OK 710     23.10
3. Tone Lebar      [kofjelo{ki OK 36.41
4. Lado Sedej      OK Azimut    38.46


Kategorija ZA^ETNIKI  
1. Emi Hladky      OK Tivoli    14.35
2. Grega Kalan     [kofjelo{ki OK 30.38
3. Andrej Bor{tnik   OK Tivoli    30.42
4. Jasmina Suli~    OK Azimut    51.28
  Marija ^erv     OK Azimut

Kategorija REKREATIVCI
1. Jure Habjani~    Gimnazija Novo mesto  17.43
2. Ga{per Jakopin    Gimnazija Novo mesto  19.45
3. Jernej Petrovi~   Gimnazija Novo mesto  21.46
4. Tine Glava~     Gimnazija Novo mesto  28.08
5. Jernej Kova~i~    Gimnazija Novo mesto  31.55
6. Jan Radovan     OK Sl.Gradec      35.33
7. Igor Ajdi{ek     Gimnazija Novo mesto  37.46
8. Rok Piltaver     OK Bre`ice       38.04
9. Ivan Mari~i~     Gimnazija Novo mesto  61.18
10.Tea [mid       Gimnazija Novo mesto  62.18
11.[pela Vodopivec   Gimnazija Novo mesto  66.18