REZULTATI [TUDENTSKEGA PRVENSTVA V ORIENTACIJSKEM TEKU
RO@NA DOLINA, 27. MAJ 1998

Kategorija: [TUDENTKE
1. Mojca Mele      	FMF
2. Mateja Kete     	V[Z
3. Meta @i`ek      	BF
4. Len~a Stres     	FNT
5. Mojca Fo{ki     	FGG

Kategorija: [TUDENTI
1. Matej Sedej     	EF
2. Hubert Poto~nik 		BF
3. Kre{o Kereste{    	FGG
4. Luka Pozni~     	EF
5. @eljko [alamun    	BF
6. Borut Vidmar     	EF
7. Miha [trukelj    	FS
8. Andrej Te`ak     	FDV
9. David Fatur     	FKKT

Kategorija: ZAPOSLENI NA UNIVERZI
1. Gregor Anderluh   	BF
2. Du{an Petrovi~    	FGG
3. Robert Benko     	VA
4. Miha [karabot    	FMF
5. Valter Fo{ki     	FF
6. Ale{ Zupan      	FMF
7. Lado Sedej      	EF
8. Branko Rojc     	FGG